Prima Pagina >> Servicii >> Completarea veniturilor

Completare venituri salariale

     Persoanelor cărora le-a fost stabilit dreptul la indemnizația de șomaj potrivit legii și care se angajează pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare, și, ca urmare a angajării, le încetează plata indemnizației de șomaj, beneficiază, din momentul angajării până la sfârșitul perioadei pentru care erau îndreptățite să primească indemnizația de șomaj, de o sumă lunară, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizației de șomaj, stabilită și, după caz, recalculată conform legii.

 ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI

  • Copie dispozitie repartizare/incetare

  • Copie contract de munca (perioada nedeterminata, 8 h/zi)

  • Copie bulletin/carte identitate

  • Cerere Anexa 5

  • Instiintare Adeverinta salariat

           CONDITII

  • Perioada angajare = nedeterminata

  • In ultimii 2 ani angajatul nu a fost in raport de munca sau de serviciu  cu angajatorul

  • Actele vor fi prezentate in termen de 60 de zile de la data angajarii !

 OBLIGATIILE BENEFICIARILOR 

  • Lunar, pina la data de 15 a lunii pentru luna anterioara, beneficiarii sunt obligati sa prezinte la Agentie dovezile emise de angajator ca sunt incadrati ; 

  • Beneficiarilor care nu prezintă dovada menționată li se va cere, în scris de către Agenție, să prezinte această dovadă  în termen de 15 zile de la data primirii comunicării. Dacă după două astfel de comunicări persoana nu prezintă actul doveditor, Agenția va contacta agentul economic cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acesteia și, în funcție de constatările făcute se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale.