Prima Pagina >> Servicii >> Completarea veniturilor

FACILITĂTI PENTRU ANGAJATI

Prime acordate șomerilor care se încadrează în muncă

 

·        Prima de activare

Somerii înregistrati la agentia pentru ocuparea fortei de muncă de cel putin 30 zile, care nu beneficiază de indemnizatie de somaj, în situatia în care se angajează cu normă întreagă, pe o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior înregistrării în baza de date a agentiei pentru ocuparea fortei de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 de lei. Prima de activare se poate cumula cu prima de încadrare (mobilitate).

 

·        Completarea veniturilor salariale

Persoanele care primesc indemnizatia de somaj în perioada prevăzută de lege si care se angajează, cu normă întreagă si ca urmare a angajării  beneficiază, din momentul angajării până la sfârsitul perioadei pentru care erau îndreptătite să primească indemnizatie de somaj, de o sumă lunară, acordată din bugetul asigurărilor pentru somaj, în cuantum de 30% din indemnizatia de somaj stabilită si, după caz, recalculată conform legii.

 

·         Prime de mobilitate

Persoanele înregistrate ca someri la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă si care se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distantă mai mare de 15 km de localitatea în care îsi au domiciliul sau resedinta, beneficiază de o primă de încadrare  al cărei cuantum se calculează la 0,5 lei/ km, dar nu mai mult de 55 lei/zi, proportional cu numărul de zile în care îsi desfăsoară efectiv activitatea la angajator. Prima de încadrare se acordă pe o perioadă de 12 luni.

Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îsi au domiciliul sau reședința si ca urmare a acestui fapt, îsi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot beneficia de o primă de instalare. Prima de instalare se acordă, astfel:

a.   12.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate si, ca urmare a acestui fapt, îsi schimbă domiciliul/ reședința ;

b.   15.500 lei pentru persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate si, ca urmare a acestui fapt, îsi schimbă domiciliul/ reședința, în situația în care sunt însoțite de membrii familiei în sensul Legii Nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, iar în cazul familiei monoparentale, în situația în care sunt însoțite de copilul sau copiii aflați în întreținere;

c.   în cazul în care ambii soți îndeplinesc condițiile de acordare a primei de instalare, unul va primi suma de 12.500 lei, iar celălalt va primi o primă de instalare în cuantum de 3.500 lei.

Primele de instalare, în cuantumurile enuntate mai sus, se acordă în două transe: 50% din suma stabilită, la data instalării si 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.

Prin excepție, în situația în care angajatorul sau autoritățile publice locale sau centrale, asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, prima de instalare se acordă în cuantum diferențiat, astfel:

a.   3.500 lei pentru persoanele care îsi schimbă domiciliul sau resedinta;

b.   6.500 lei atât în cazul persoanelor care îsi schimbă domiciliul sau resedinta si sunt însoțite de membrii familiei, cât si în cazul familiei monoparentale, în situația în care este însoțită de copilul sau copiii aflați în întreținere;

c.   3.500 lei pentru fiecare soț care îndeplineste conditiile pentru acordarea primei de instalare.

Prima de instalare, stabilită prin exceptiile respective, se acordă într-o singură tranșă, la data instalării.

Beneficiază de primele de mobilitate persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel putin 12 luni. Prima de încadrare si prima de instalare, denumite în continuare prime de mobilitate, nu se cumulează.

·        Prima de relocare

     Persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care îsi au domiciliul sau reședința si ca urmare a acestui fapt, îsi schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot beneficia de o primă de relocare, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, egală cu 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau reședință, dar nu mai mult de 900 de lei.

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare  realizate de către acestea în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună. Prima de relocare se acordă pe o perioadă de 36 de luni. Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.Prima de relocare nu se cumulează cu prima de încadrare, cu prima de instalare sau cu prima de activare.

 

·        Prima de inserție

Absolventii institutiilor de învătământ si absolventii scolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă si se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru somaj, de o primă de insertie egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referintă în vigoare la data încadrării.

Prima de insertie stabilită în cuantumul de mai sus se acordă în două transe, astfel:   o transă egală cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajării și   o transă egală cu 50% din cuantumul stabilit, după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.