Prima Pagina >> Servicii >> Consultanta in afaceri

 

            Consultanta si asistenta pentru anceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri

   Beneficiarii serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri sunt, an conformitate cu art. 71 din lege, persoanele in cautarea unui loc de munca.

  • Somerii pot beneficia de aceste servicii gratuit, la cerere, o singura data, pentru fiecare perioada an care beneficiaza de indemnizatie de somaj.

  • Persoanele care nu beneficiaza de indemnizatie de somaj pot beneficia de aceste servicii la cerere, contra cost.

     Serviciile de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri pot fi furnizate de catre specialisti din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca.

       In cazul an care agentiile pentru ocuparea fortei de munca nu au personal suficient si specializat, vor ancheia contracte cu firme private, organizatii profesionale, fundatii sau asociatii specializate, denumite an continuare furnizori de servicii de consultanta.  

      Contractarea serviciilor de consultanta si asistenta pentru anceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se va face an baza selectiei de oferte, organizata de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, an conditiile legislatiei privind achizitiile publice.

      In vederea acordarii serviciilor mentionate an contract agentiile pentru ocuparea fortei de munca vor pune la dispozitie furnizorului de servicii de consultanta liste cuprinzand persoanele care si-au exprimat optiunea de a fi cuprinse an activitati de consultanta si asistenta pentru anceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri.

     Serviciile de consultanta si asistenta pentru anceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, prestate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca si de furnizorii de servicii de consultanta cu care agentiile pentru ocuparea fortei de munca au ancheiat contracte, sunt finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj.

  

     Persoanele care doresc sa beneficieze de serviciile de consultanta si asistenta pentru anceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, vor achita contravaloarea acestor servicii, stabilita prin calculatia antocmita de compartimentul de specialitate si aprobata de directorul executiv al agentiei pentru ocuparea fortei de munca.

    Sumele ancasate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca an urma prestarii serviciilor de consultanta si asistenta pentru anceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se fac venit la bugetul asigurarilor pentru somaj.

     Plata serviciilor prestate de furnizorii de servicii de consultanta se va face lunar, an baza contractului ancheiat, dupa prezentarea de catre furnizorul de servicii a Raportului tehnic si Raportului financiar, conform modelelor prevazute in anexa nr. 1 si anexa nr. 2.

   

    In vederea acordarii serviciilor de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri, persoanele in cautarea unui loc de munca vor depune o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.1.   

     Serviciile de consultanta si asistenta pentru anceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri sunt: servicii de baza si servicii specializate.

    (2) Serviciile de baza cuprind:

    a) informare;

    b) consultanta;

    c) instruire.

    (3) Serviciile specializate se pot acorda individual sau an grup, an functie de optiunile si nevoile solicitantilor, dupa cum urmeaza:

    a) consultanta individuala consta, an principal, an: asistenta tehnica an procesul infiintarii unei firme, cum ar fi: elaborarea actului constitutiv, stabilirea obiectului de activitate, anregistrarea persoanei juridice sau persoanei fizice, ancheierea de contracte, legalizari de acte, elaborarea planului de afaceri;

    b) instruirea antreprenoriala de grup cuprinde instruiri modulare an probleme referitoare la: management, marketing si tehnici de vanzare, legislatie, contabilitate si evidenta primara, antocmirea planurilor de afaceri.

   

    Metodele de lucru care vor fi utilizate, an principal, an acordarea serviciilor pot fi:

    a) expunerea teoretica: predarea notiunilor generale de management, marketing, tehnici de vanzare, contabilitate si evidenta primara, legislatie si antocmirea planului de afaceri;

    b) discutii individuale sau de grup, an care vor fi supuse studiului teme practice la care individul sau grupul, sub andrumarea consultantului, va cauta solutii, brainstorming;

    c) studii de caz: exemple de agenti economici cu domenii diverse de activitate, modul an care au fost demarate si dezvoltate afacerile;

    d) lucrari individuale periodice: teme de sinteza pentru lucrul acasa;

    e) antocmirea de catre participantul la serviciile de consultanta a unor proiecte de plan de afaceri, care ai vor servi acestuia ca instrument necesar an administrarea propriei afaceri si an relatiile cu diversi finantatori;

    f) prezentarea unor proiecte de plan de afaceri, care sa constituie model an realizarea propriilor planuri ale beneficiarilor.