Prima Pagina >> Servicii >> Cursuri

Cursuri de calificare si recalificare

 

 

 

 

1. Pentru   Angajatori

2. Pentru  Persoane aflate in Cautarea unui Loc de Munca

3.Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor


PENTRU   ANGAJATORI

De ce formare profesionala ?
   Formarea profesionala are ca principale obiective:

 • Facilitarea integrarii sociale a indivizilor in concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii
 • Pregatirea resurselor umane capabile sa contribuie la cresterea competivitatii fortei de munca
 • Actualizarea cunostintelor si perfectionarea pregatirii profesionale in ocupatia de baza, precum si in ocupatii inrudite
 • Schimbarea calificarii, determinata de restructurarea economica, de mobilitatea sociala sau de modificari ale capacitatii de munca
 • Insusirea unor cunostinte avansate, metode si procedee moderne necesare pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu

Cunoasteti factorii implicati in activitatea de formare profesionala ?

 • agentul economic

 • cursantul

 • furnizorul autorizat de servicii de formare profesionala

Cine coordoneaza activitatea de formare profesionala ?

 • ANOFM elaboreaza anual Planul National de Formare Profesionala.

 • La nivelul judetului Vrancea activitatea de formare profesionala este coordonata de AJOFM Vrancea in baza Planului anual de formare profesionala aprobat de ANOFM.

DE  RETINUT

Planul anual de formare profesionala este intocmit dupa cum urmeaza:

       - La cererea expresa a angajatorilor care doresc sa incadreze persoane aflate in cautarea unui loc de munca sau sa asigure formare profesionala persoanelor angajate aflate in una dintre situatiile:

 • au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;

 • au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;

 • au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate

- La cererea angajatorilor care organizeaza programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizorii de servicii de formare profesionala, autorizati in conditiile legii

 - La cererea persoanelor care doresc sa presteze o activitate autorizata conform legii sau a persoanelor angajate, cu acordul angajatorului:

 • au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;

 • au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;

 • au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate;  

           Pe baza analizelor si studiilor de specialitate privind necesarul de forta de munca in scopul satisfacerii cerintelor de moment si de perspectiva ale pietei muncii.

ACTE  NORMATIVE:

 • Legea nr 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 103/ 06.02.2002;

 • Legea nr 107 / 2004   pentru modificarea si completarea Legii nr 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 338 / 19.04.2004;

 • Hotararea Guvernului nr 174 / 2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 181 / 18.03.2002;

 • Hotararea Guvernului nr 934 / 2004 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 558 / 23.06.2004;

 • Hotararea Guvernului nr 377 / 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 310 / 10.05.2002;

 • Hotararea Guvernului nr 937 / 2004 pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr 377 / 2002, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 558 / 10.06.2004;

 • Ordonanta Guvernului nr 129 / 2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 711 / 30.09.2002;

 • Legea nr 375 / 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 129 / 2000 privind formarea profesionala a adultilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 436 / 21.06.2002;

 •  Hotararea Guvernului nr 522 / 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Oronantei Guvernului nr 129 / 2000 privind formarea profesionala a adultilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 346 / 21.05.2003;

 • Ordinul 501-08.10.2003 / 5253-16.10.2003 pentru aprobarea metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr 774 / 05.11.2003;

 • Ordinul 353-23.07.2003 / 5202-08.10.2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr 774 / 05.11.2003;

 • Legea nr 132 / 1999 republicata privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, 68 / 27.01.2004;

 • Ordinul 35-26.01.2004 / 3112-27.01.2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificarilor pentru care se pot organiza progame finalizate cu certifcate de calificare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr 107 / 04.02.2004;

 • Ordinul 59-04.02.2004 / 3175-05.02.2004 privind aprobarea organizarii de programe de formare profesionala pentru dobandirea de competente in ocupatiile pentru care nu exista standarde ocupationale, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr 128 / 12.02.2004;

 • Instructiuni nr 67-11.02.2004 / 9368-17.02.2004 privind aplicarea Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si a ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr 353 - 5202 / 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, publicate in Monitorul Oficial. Partea I, nr 153 / 20.02.2004;

 • Ordonanta de Urgenta a  Guvernului nr 147 / 2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 821 / 13.11.2002;

 • Hotararea Guvernului nr 1215 / 2002 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind protectia speciala si integrarea sociala a a persoanelor cu handicap din Romania, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 853 / 26.11.2002;

 • Norme proprii privind aplicarea prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr 1792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea;

 • Ordinul nr 284 / 2002 emis de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (nr 284 / 21.06.2002) si de Ministerul Educatiei si Cercetarii (4248 / 13.08.2002)

 • Pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele / cursurile de formare profesionala organizate prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr 733 / 08.10.2002;

 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 60 / 2001 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 241 / 11.05.2001;

 • Legea nr 212 / 2002 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 60 / 2001 privind achizitiile publice;

 • Hotararea Guvernului nr 461 / 2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 60 / 2001 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 268 / 24.05.2000

Ce inseamna furnizor de formare profesionala?

 • Formarea profesionala se poate realiza de catre persoane juridice de drept public sau privat, denumite furnizori de formare profesionala

 • In cazul uceniciei la locul de munca, formarea profesionala se poate realiza si de catre persoane fizice, denumite furnizori de formare profesionala

 • Furnizorul de formare profesionala este prestatorul de servicii de formare profesionala, persoana juridica de drept public sau privat ori persoana fizica care a prevazut in actul de infiintare sau, dupa caz, in autorizatia pentru desfasurarea unor activitati independente, activitati de formare profesionala conform cod CAEN 8042

 • Furnizori de formare profesionala pot fi si filiale acestora, centre de formare profesionala fara personalitate juridica, infiintate potrivit legii de persoane juridice de drept public sau privat

           Ce inseamna furnizor autorizat de formare profesionala?  

 • Autorizarea reprezinta procesul in urma caruia furnizorii de formare pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu certificate de de calificare sau absolvire cu recunoastere nationala.

 • Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesionala este coordonata de Consiliul National de Formare Profesionala a AdultilorConsiliul National de Formare Profesionala a Adultilor a infiintat la nivelul judetului Vrancea Comisia Judeteana de Autorizare cu sediul la Directia pentru Dialog Familie si Solidaritate Sociala Vrancea

 • Comisia judeteana de autorizare are urmatoarele atributii:

 • autorizeaza furnizorii de formare profesionala,

 • ofera consultanta si informatii furnizorilor de formare profesionala,

 • monitorizeaza activitatea furnizorilor de formare profesionala si organizarea examenelor de absolvire si dupa caz, retrag autorizatia acestora,

 • coordoneaza organizarea examenelor de absolvire, terminarea cursurilor de initiere, calificare, recalificare, perfectionare profesionala si alte forme specifice.

 • Autorizarea furnizorilor de formare profesionala de pe raza judetului Vrancea, se realizeaza de catre Comisia Judeteana de Autorizare Vrancea

 • Documentul prin care se certifica autorizarea, se numeste autorizatie si I se elibereaza furnizorului de formare profesionala pentru fiecare tip de program de formare profesionala

 • Filiale furnizorilor de formare profesionala si centrele de formare profesionala fara personalitate juridica sunt unitati distincte si se supun separat procedurii de autorizare.

 • Autorizarea se acorda pentru fiecare dintre ocupatiile pentru care furnizorii de formare profesionala organizeaza programe de formare profesionala

 • Autorizarea furnizorilor de formare profesionala se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioada de 4 ani

 •  In vederea obtinerii autorizatiei furnizorul achita taxa de autorizare

 •  Taxa de autorizare se vireaza in contul Directiei pentru Dialog Familie si Solidaritate Sociala Vrancea si constituie venit la bugetul de stat, conform legii

 • Autorizarea poate fi retrasa de Comisia Judeteana de Autorizare Vrancea daca se constata nerespectarea conditiilor de autorizare si a programelor pentru care furnizorul de formare profesionala a fost autorizat, sau daca, in mod repetat, rezultatele la examenele de absolvire sunt nesatisfacatoare

 • Furnizorul de formare profesionala caruia i s-a retras autorizarea poate sa solicite o noua autorizare numai dupa 1 an de la data comunicarii retragerii autorizarii

 • Furnizorul de formare profesionala caruia i s-a retras de doua ori autorizarea pentru aceeasi ocupatie pierde dreptul de a mai organiza programe de formare profesionala pentru aceasta     

Cunoasteti care sunt formele de realizare a formarii profesionale?

Formarea profesionala se organizeza in mod distinct pe niveluri de pregatire, profesii, ocupatii, meserii si specialitati tinandu-se cont de nevoile angajatorilor, de competentele de baza, de cerintele posturilor pe care acestia le ocupa si de posibilitatile lor de promovare sau de incadrare in munca, precum si de cerintele de pe piata muncii.

Formele de realizare a formarii profesionale sunt:

 • Cursuri organizate de furnizorii autorizati de formare profesionala

 • Cursuri organizate de angajatori in cadrul unitatilor propri

 • Stagii de practica si specializare in unitati din tara sau strainatate

 • Alte formare de pregatire profesionala prevazute de lege

Cum se organizeaza activitatea de formare profesionala?

Formarea profesionala se organizeaza pentru initiere, calificare, perfectionare, specializare, recalificare:

 • Initierea reprezinta dobandirea unor cunostinte, priceperi si deprinderi minime necesare pentru desfasurarea unei activitati

 • Calificarea reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati specifice unei ocupatii sau profesii

 • Perfectionarea consta in dezvoltarea competentelor profesionale in cadrul aceleiasi calificari

 • Specializarea este o forma specifica de formare profesionala care urmareste obtinerea de cunostinte si deprinderi intr-o arie restransa din sfera de cuprindere a unei ocupatii

 • Recalificarea consta in obtinerea competentelor specifice unei alte ocupatii sau profesii, diferita de cele dobandite anterior     

In ce consta activitatea de formare profesionala?

    Formarea profesionala se realizeaza prin programe de formare profesionala ce cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica in vederea realizarii obiectivelor de formare de competente pentru un anumit domeniu   

 • Calificarea/recalificarea: - pregatire teoretica si instruire practica sau numai instruire practica in meserii simple

 • Perfectionare/specializare: - pregatire teoretica sau pregatire teoretica + instruire practica

         Ce cuprind programele de formare profesionala?

 Programele de formare profesionala cuprind urmatoarele elemente:

 • Obiectivele programului de formare profesionala exprimate in competente profesionale ce urmeaza sa fie dobandite de fiecare persoana care urmeaza programul, in concordanta cu standardele ocupationale recunoscute la nivel national

 • Durata de pregatire pentru realizarea obiectivelor propuse:

-   durata minima a programului de formare profesionala, exprimata in ore de pregatire, pentru pregatirea teoretica si practica, pentru care se elibereaza certificat de calificare profesionala, pe niveluri de calificare, este de:

 • 360 ore pentru nievul 1 de calificare

 • 720 ore pentru nivelul 2 de calificare

 • 1.080 ore pentru nivelul 3 de calificare 

 • Timpul alocat programului de formare profesionala va fi corelat cu scopul, obiectivele, continuturile si strategiile de de realizare.

 • Numarul minim si maxim de participanti pentru un ciclu sau o serie de pregatire:

 • numarul minim / 5 persoane

 • numarul maxim / 28 persoane pentru pregatirea teoretica 14 persoane pentru pregatirea practica 

 • Calificarea persoanelor cu atributii de instruire teoretica si practica: formatori

 • Programa de pregatire

 • Programa de pregatire intocmita in scopul organizarii unui program de formare profesionala organizat pentru persoane cu nevoi speciale va fi adaptata in mod corepunzator, in vederea asigurarii accesului egal si nediscriminatoriu al acestei categorii de persoane la formare profesionala   

 • Mijloacele si metodele prin care se asigura transmiterea si asimilarea cunostintelor si formarea deprinderilor practice necesare

 • Dotarile, echipamentele si materialele necesare formarii profesionale

 • Procedura de evaluare in conformitate cu obiectivele specifice programului de formare profesionala si prevederile legale in vigoare

 Cum se realizeaza pregatirea teoretica?

 • De catre formatori special desemnati pentru instruirea teoretica cu o buna pregatire de specialitate si experienta in domeniu, conform programei de pregatire si graficul orar stabilit

 • In sali de curs bine amejate si dotate logistic

  Cum se realizeaza instruirea practica?

 • De catre formatori special desemnati pentru instruirea practica cu o buna pregatire de specialitate si experienta in domeniu, conform programei de pregatire si graficul orar stabilit

 • In sectiile de productie ale unitatilor in care urmeaza sa fie angajati, in  alte unitati stabilite de angajator sau in centrele regionale pentru  formarea profesionala a adultilor

    Etapele formarii profesionale:  

 • Analiza nevoilor – permite identificarea unui anumit tip de formare profesionala

 • Conceptia formarii profesionale – definirea obiectivelor pedagogice si a modalitatilor diferite de realizare a formarii profesionale

 • Negocierea formarii profesionale – selectia furnizorului/furnizorilor autorizat/i de formare profesionala prin procedura cerere de oferta,  de regula o singura data pe an, pentru fiecare program de formare profesionala, in ocupatiile, meseriile si profesiile cuprinse in Planul de formare profesionala

 • Selectarea furnizorului/furnizorilor de formare profesionala se face de AJOFM Vrancea in vederea incheierii contractului/contractelor de prestari servicii in vederea derularii programelor de formare profesionala pentru persoane aflate in cautarea unui loc de munca

 • Serviciile de formare profesionala pentru persoane aflate in cautarea unui loc de munca precum si programele de formare profesionala la care participa persoane aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de detentie, organizate de agentie se finanteaza din bugetul asigurarilor pentru somaj 

 • Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul in urma cererii de oferta este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic

 • Programele de formare profesionala se organizeaza in vederea ocuparii unui numar cat mai mare de absolventi din randul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca

 • AJOFM Vrancea incheie contracte cu angajatorii care solicita calificarea fortei de munca in vederea angajarii absolventilor

 • Selectia angajatorilor care organizeaza programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizorii de formare profesionala autorizati in conditiile legii, se realizeaza de doua ori pe an, in baza unor criterii admnistrative, de eligibilitate si selectie

 • Angajatorilor care organizeaza programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizorii de formare profesionala autorizati in conditiile legii, se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat

 • Angajatorii pot beneficia de ajutor de stat din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru derularea unui singur program de formare profesionala 

 • Controlul, urmarirea si evaluarea – o supervizare permanenta a parcursului etapelor de pregatire si a calitatii prestatiei furnizorilor autorizati de formare profesionala dar si efectuarea unor bilanturi ale pregatirii intermediare si finale in concordanta cu exigentele formulate in caietul de sarcini

        Care sunt beneficiile unui astfel de program?        

 • Agentul economic are garantata cantitatea si calitatea de forta de munca conform cerintelor sale

 • Cursantul primeste o pregatire de calitate cu asigurarea locului de munca la sfarsitul perioadei  

       Cum poate fi privita analiza nevoilor?

1) Analiza nevoilor unor zone de ocupare: 

 • constituirea unei baze de date asupra pietei muncii din zona respectiva

 • inventarierea agentilor economici

 • inventarierea furnizorilor autorizati de formare profesionala din zona

 • nevoile de forta de munca a diversilor agenti economici

 • numarul somerilor din zona

 • prognoza principalelor tendinte de evolutie a pietei muncii pe termen scurt si mediu

2) Analiza nevoilor agentilor economici:

·         identificarea si detalierea nevoilor de personal calificat ale acestora

3) Analiza nevoilor solicitantilor de loc de munca:

 • identificarea si detalierea    

 • nevoilor solicitantilor de loc de munca, in vederea pregatirii actiunilor de formare profesionala capabile sa raspunda la acestea          

 Conceptia  formarii  profesionale

·         are ca obiectiv prezentarea exigentelor celui care lanseaza activitatea de formare profesionala

 Principiile care guverneaza activitatea de selectie a furnizorilor de servicii de formare profesionala autorizati in conditiile legii:

 • Principiul liberei concurente

 • Principiul eficientei utilizarii fondurilor publice

 • Principiul transparentei

 • Principiul tratamentului egal

 • Principiul confidentialitatii

 ATENTIE !

 Rezultatele urmarite:

Cresterea sanselor de integrare socio-profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca prin organizarea de programe de formare profesionala prin furnizori de formare profesionala autorizati in conditiile legii.

 DE  RETINUT !

 AJOFM Vrancea mediatizeaza actiunile de formare profesionala prin:

 • Publicare de anunturi in presa locala

 • Contactarea furnizorilor autorizati cuprinsi in Registrul National al furnizorilor de formare profesionala a adultilor, prin invitatii de participare la selectiile de oferte organizate de agentie

 Conditii de participare cu oferta a furnizorilor de servicii de formare profesionala autorizati in conditiile legii! 
  Poate participa la selectiile de oferte organizate de AJOFM Vrancea, orice furnizor de servicii de formare profesionala care este autorizat in conditiile legii si indeplineste conditiile de eligibilitate conform art 30 din OUG nr 60/2001

 • Dovedeste ca are o forma de inregistrare ca personalitate juridica

 • Dovedeste capacitatea tehnico-economica

 • Permite verificarea de catre agentie a capacitatilor, salilor de productie si a sistemului de asigurare a calitatii

 Oferta dumneavoastra este completa daca cuprinde:

 • Oferta tehnica

 • Oferta financiara

 • Documentele de calificare care dovedesc eligibilitatea, inregistrarea, capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara

 • Lista dotari aferente procesului de pregatire teoretica si instruire practica

 • Lista cu formatorii care asigura pregatirea teoretica si instruirea practica

 ATENTIE !

 Oferta prezentata se intocmeste in conformitate cu prevederile caietului de sarcini ridicat contracost de la sediul agentiei

Judetul Vrancea
Focsani
B-dul Unirii nr 53 A
Camera  7

  PENTRU  PERSOANE AFLATE IN CAUTAREA UNUI LOC DE MUNCA

      De ce “formare profesionala” ?

·         Programele de formare profesionala ofera cresterea si diversificarea competentelor profesionale, asigura reintegrarea pe piata muncii si stabilitatea locului de munca

      Ce se asigura prin formare profesionala ?

 • Initiere

 • Calificare

 • Recalificare

 • Perfectionare

 • Specializare

 Instrumentele formarii profesionale:

 • Cursuri

 • Stagii de practica

 • Alte forme in conditiile legii

      Cine coordoneaza activitatea de formare profesionala a somerilor ?

 • Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca elaboreaza anual Planul national de formare profesionala

 • La nivelul judetului Vrancea activitatea de formare profesionala este coordonata de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca in baza Planului anual de formare profesionala aprobat de ANOFM

  DE  RETINUT !

 Programele de formare profesionala se organizeaza astfel:

·     La cererea expresa a angajatorilor care doresc sa incadreze persoane aflate in cautarea unui loc de munca sau sa asigure formare profesionala persoanelor angajate aflate in una dintre situatiile:

 • au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;

 • au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;

 • au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate;

·     La cererea angajatorilor care organizeaza programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizorii de servicii de formare profesionala, autorizati in conditiile legii

       ·     La cererea persoanelor care doresc sa presteze o activitate autorizata conform
              legii sau a persoanelor angajate, cu acordul angajatorului:

 • au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;

 • au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;

 • au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate;

·     Pe baza analizelor si studiilor de specialitate privind necesarul de forta de munca in scopul satisfacerii cerintelor de moment si de perspectiva ale pietei muncii.

 ACTE  NORMATIVE:

 • Legea nr 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 103/ 06.02.2002;

 • Legea nr 107 / 2004   pentru modificarea si completarea Legii nr 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 338 / 19.04.2004;

 • Hotararea Guvernului nr 174 / 2002 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 181 / 18.03.2002;

 • Hotararea Guvernului nr 934 / 2004 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr 76 / 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 558 / 23.06.2004;

 •  Hotararea Guvernului nr 377 / 2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 310 / 10.05.2002;

 • Hotararea Guvernului nr 937 / 2004 pentru modificarea si completarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotararea Guvernului nr 377 / 2002, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 558 / 10.06.2004;

 • Ordonanta Guvernului nr 129 / 2000 republicata privind formarea profesionala a adultilor publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 711 / 30.09.2002;

 • Legea nr 375 / 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 129 / 2000 privind formarea profesionala a adultilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 436 / 21.06.2002;

 • Hotararea Guvernului nr 522 / 2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Oronantei Guvernului nr 129 / 2000 privind formarea profesionala a adultilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 346 / 21.05.2003;

 • Ordinul 501-08.10.2003 / 5253-16.10.2003 pentru aprobarea metodologiei certificarii formarii profesionale a adultilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr 774 / 05.11.2003;

 • Ordinul 353-23.07.2003 / 5202-08.10.2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr 774 /05.11.2003;

 • Legea nr 132 / 1999 republicata privind infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, 68 / 27.01.2004;

 • Ordinul 35-26.01.2004 / 3112-27.01.2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificarilor pentru care se pot organiza progame finalizate cu certifcate de calificare, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr 107 / 04.02.2004;

 • Ordinul 59-04.02.2004 / 3175-05.02.2004 privind aprobarea organizarii de programe de formare profesionala pentru dobandirea de competente in ocupatiile pentru care nu exista standarde ocupationale, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr 128 / 12.02.2004;

 • Instructiuni nr 67-11.02.2004 / 9368-17.02.2004 privind aplicarea Ordinului ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si a ministrului educatiei,cercetarii si tineretului nr 353 - 5202 / 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala a adultilor, publicate in Monitorul Oficial. Partea I, nr 153 / 20.02.2004;

 • Ordonanta de Urgenta a  Guvernului nr 147 / 2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 821 / 13.11.2002;

 • Hotararea Guvernului nr 1215 / 2002 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind protectia speciala si integrarea sociala a a persoanelor cu handicap din Romania, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 853 / 26.11.2002;

 • Norme proprii privind aplicarea prevederilor Ordinului Ministrului Finantelor Publice nr 1792 / 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea

 • Ordinul nr 284 / 2002 emis de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (nr 284 / 21.06.2002) si de Ministerul Educatiei si Cercetarii (4248 / 13.08.2002) Pentru aprobarea Normelor metodologice privind emiterea, gestionarea si arhivarea certificatelor de calificare si a certificatelor de absolvire eliberate pentru programele / cursurile de formare profesionala organizate prin Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr 733 / 08.10.2002;

 • Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 60 / 2001 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 241 / 11.05.2001

 • Legea nr 212 / 2002 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 60 / 2001 privind achizitiile publice

 • Hotararea Guvernului nr 461 / 2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr 60 / 2001 privind achizitiile publice, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr 268 / 24.05.2002

CONDITII  DE  PARTICIPARE

 1. Persoana aflata in cautarea unui loc de munca inregistrata in baza de date AJOFM cu cerere loc de munca

 2. Persoanele care au fost cuprinse in servicii de informare si consiliere profesionala sau mediere si care au obtinut astfel recomandare pentru forma de pregatire solicitata

 3. Persoanele care detin un act de studii prin care sa ateste: 

 • absolvirea invatamantului obligatoriu sau absolvirea studiilor liceale,  postliceale sau superioare in functie de complexitatea si nivelul pregatirii profesionale solicitate    

 • la programele de formare profesionala organizate pentru calificari – nivelul 1, pot  fi atinse si persioane care nu au absolvit invatamantul obligatoriu   

            4. Persoanele care au varsta cuprinsa intre 16 ani pana la indeplinirea conditiilor de
                pensionare

      5. Persoanele a caror stare de sanatate si capacitatile fizice  le permit sa exercite
     meseria solicitata

          ACTE  NECESARE

Pentru inscrierea persoanelor inregistrate la agentie, care:

 • nu au loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni,   

 • dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar nu au putut ocupa un loc de munca,

 • au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala,

 • cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania,

 • nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau eliberarea din detentie:

 1. recomandare pentru cursul pe care doriti sa-l urmati

 2. cererea care cuprinde si angajamentul dumneavoastra cu privire la suportarea consecintelor legale prevazute de lege, conform anexei nr 9 conform HG 377/2002

 3. certificat de nastere in original si copie

 4. actul de identitate in original si in copie

 5. certificat de casatorie in original si in copie (valabil pentru femei casatorite)

 6. actele de studii eliberate in conditiile legii in original si in copie

 7. actul medical din care sa rezulte starea sanatatii dumneavoastra si faptul ca sunteti apt pentru exercitarea meseriei in care doriti sa va calificati / recalificati / perfectionati / specializati / initiati

 ACTE  NECESARE

      Pentru inscrierea persoanelor inregistrate la agentie, care desfasoara activitati in mediu rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat indemnizatia de somaj, sunt necesare pe langa actele prevazute mai sus urmatoarele documente:

 • actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finanatelor Publice dovada ca

 • desfasoara activitatea pe raza comunei sau a satului eliberata de autoritatile admnistratiei publice locale, dupa caz

 • dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator din care sa rezulte venitul lunar realizat, locul de munca si domeniul in care persoana isi desfasoara activitatea, dupa caz

 ACTE  NECESARE

Pentru inscrierea persoanelor care au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap, persoane care au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar, persoane care au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate sunt necesare, dupa caz, urmatoarele acte:

 • cererea care cuprinde si angajamentul dumneavoastra cu privire la suportarea consecintelor legale prevazute de lege, conform anexei nr 9 conform HG 377/2002

 • certificat de nastere in original si copie

 • actul de identitate in original si in copie

 • certificat de casatorie in original si in copie (valabil pentru femei casatorite)

 • actele de studii eliberate in conditiile legii in original si in copie

 • actul medical din care sa rezulte starea sanatatii dumneavoastra si faptul ca sunteti apt pentru exercitarea meseriei in care doriti sa va calificati / recalificati / perfectionati / specializati / initiati

 SI  DUPA  CAZ:

 •  actul emis de angajator din care sa reiasa data si motivul suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu, data reluarii acestora, precum si acordul pentru participarea la un program de formare profesionala pe intreaga perioada a acestuia

 • certificat de nastere al copilului, in original si in copie

 • livretul militar, sau adeverinta de lasare la vatra in original si in copie

 • actul in baza caruia au fost incadrate in munca si decizia de revizuire medicala, din care sa reiasa redobandirea capacitatii de munca pentru persoanele care si-au reluat activitatea dupa pensionarea pentru invaliditate, in original si in copie

      Cine poate beneficia gratuit de servicii de formare profesionala ?

 • Orice persoana aflata in cautarea unui loc de munca care nu realizeaza venituri sau care realizeaza venituri din activitati autorizate potrivit legii, mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni si se afla in una din situatiile:

 • Persoane care dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa  satisfacerea stagiului militar nu au putut ocupa un loc de munca,

 • Persoane care au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala

 • Cetateni straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania

 • Persoane care nu au putu ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie

 • Persoane care desfasoara activitati in mediu rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat indemnizatia de somaj

 • Persoanele care au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap

 • Persoane care au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar, persoane care au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate

 • Persoanele aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei

 Modalitati de finantare

 Activitatea de formare profesionala a categoriilor de beneficiari este finantata din bugetul asigurarilor pentru somaj.

 Drepturile somerilor care beneficiaza gratuit de servicii de formare profesionala

 • beneficiaza de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului

 • beneficiaza de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca in folosinta manuale

 • beneficiaza daca este cazul de echipament de protectie pe timpul instruirii practice

 • beneficiaza pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun sau, dupa caz de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasari in cursul unei luni, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si cazul deplasarii in cadrul localitatii in interesul serviciului

 • beneficiaza de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului

      Beneficiaza de servicii de formare profesionala gratuite o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca

 Obligatiile somerilor care beneficiaza gratuit de servicii de formare profesionala:  

 • participa la toate activitatile cuprinse in programul de formare profesionala si indeplineste toate cerintele prevazute de acesta

 • restituie cheltuielile efectuate de agentie pentru serviciile de formare profesionala, daca nu se prezinta la primul examen de absolvire sau la reexaminare, cu exceptia cazului in care neprezentarea se datoreaza unor motive neimputabile persoanei 

 • sa restituie cheltuielile efectuate pentru servuiciile de formare profesionala daca dupa absolvire refuza nejustificat incadrarea in munca oferita de agentie, dupa caz

      In consta activitatea de formare profesionala ?  

 • calificarea / recalificarea consta in:

 • pregatire teoretica si instruire practica sau numai instruire practica in meserii simple

 • perfectionare / specializare consta in: pregatire teoretica sau pregatire teoretica si instruire practica

      Cum se realizeaza pregatirea teoretica?

·         De catre formatori pentru instruirea teoretica cu o buna pregatire de specialitate si experienta in domeniu, conform programei de pregatire si graficului orar stabilit

·         In sali de curs bine amejate si dotate logistic

      Cum se realizeaza instruirea practica?

·         De catre formatori pentru instruirea practica conform programei de pregatire si graficului orar stabilit

·         In sectiile de productie ale unitatilor in care urmeaza sa fie angajati, in alte unitati stabilite de furnizorul autorizat sau in centrele regionale pentru formarea profesionala a adultilor

 STIATI  CA …….

     ·         prezenta dumneavoastra la curs este obligatorie ?

·         verificarea cunostintelor si deprinderilor dobandite de dumneavoastra se face pe toata durata pregatirii teoretice si instruirii practice prin: examinari orale, lucrari scrise, lucrari sau probe practice, proiecte ?

·         la absolvirea cursului veti sustine un examen in fata comisiei de examinare ?

·         examenul de absolvire este compus din proba teoretica care consta intr-o lucrare scrisa care dureaza maxim 2 ore sau examinare orala, si o proba practica care consta in executarea unei lucrari de specialitate in fata comisiei de examinare?

·         Nota minima de promovare a probei teoretice este 5 si nota minima de promovare a probei practice este 6?

·         daca ati fost declarati respinsi la examenul de absolvire sau daca nu va puteti prezenta la examen din motive neimputabile dumneavoastra, primiti o adeverinta de participare la programul de formare profesionala in baza careia va puteti inscrie pentru sustinerea unui alt examen de absolvire, in aceleasi conditii? 

·         In cazul in care furnizorul autorizat de formare profesionala nu mai organizeaza un nou examen de absolvire participantii pot solicita comisiei de autorizare sustinerea examenului de absolvire la un alt furnizor de formare profesionalape baza adeverintei mai sus mentionate?

·         dupa absolvirea cursului vi se elibereaza dupa caz, certificat de calificare sau certificat de absolvire in conditiile legii ?