- FONA RURAL -

FORMARE IN OCUPATII NONAGRICOLE IN MEDIUL RURAL

CONTRACT POSDRU/110/5.2/G/89177

 

BENEFICIARUL PROIECTULUI AJOFM VRANCEA

PARTENERUL  IN PROIECT: SC SORSTE SA FOCSANI

 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Atragerea, adaptarea si mentinerea pe piata muncii a cat mai multor persoane neocupate din zona rurala, cu exceptia celor din satele periurbane si a celor din comunele declarate ca orase, in vederea facilitarii accesului la ocupare in activitati non-agricole, in scopul reducerii somajului si inactivitatii in judetul Vrancea.

 

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

Realizarea si implementarea unui program de sprijin integrat pentru accesul pe piata muncii a persoanelor din mediul rural care cuprinde:

 

ACTIVITATILE PROIECTULUI:

 1. Managementul proiectului
 2. Achizitii publice
 3. Informarea si publicitatea proiectului
 4. Realizarea activitatii de studiu a pietei muncii din mediul rural
 5. Campanii de informare si constientizare in mediul rural
 1. Constituirea grupului tinta ce va parcurge programele de formare profesionala avand in vedere necesitatile de formare
 2. Furnizarea programelor de formare profesionala
 3. Acordarea serviciilor de asistenta si consultanta pentru inceperea unei activitati independente/ afacere
 4. Furnizarea serviciilor de ocupare axate pe activitati de orientare profesionala si mediere muncii in vederea sprijinirii in scopul identificarii oportunitatilor de plasare a absolventilor de cursuri de formare
 5. Realizarea unui schimb de experienta si bune practici in scopul motivarii si mobilizarii persoanelor din mediul rural in vederea ocuparii sau a initierii unei activitati independente/ afaceri
 6. Diseminarea i promovarea rezultatelor proiectului si a modelelor de buna practica create

 

REZULTATELE  PROIECTULUI:

Prin implementarea activitatilor proiectului se urmareste atingerea urmatoarelor rezultate:

 

BENEFICIARII DIRECTI   

 

Persoane neocupate din zonele rurale ale judetului Vrancea, cu exceptia celor din satele periurbane si a celor din comunele declarate ca orase.

 

DURATA PROIECTULUI: 24 LUNI  ( 02.12.2011 01.12.2013 )

   

VALOAREA TOTALA A PROIECTULUI  :  2 084 095.83 Lei, din care:

 

 Finantare nerambursabila din FSE:  1 576 221.96 Lei

 Contributia beneficiarului:  257 873.87  Lei

 Valoare neeligibila:  250 000.00 Lei

 

 Film lansare proiect