<<< Prima Pagina

 

Informatii utile:

1.Acte necesare pentru ajutor social

2. Repunerea in plata, dupa suspendare

3.Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj

4. Incetarea platii indemnizatiilor de somaj

5. Acte necesare pentru ... :

6. Stimularea mobilitatii fortei de munca

 

Acte necesare pentru ajutor social

Pentru persoanele care sunt deja in evidenta noastra actele necesare eliberarii adeverintei sunt:

  Act de identitate original si copie xerox

  Carnetul de munca

Pentru persoanele care nu sunt in evidenta AJOFM Vrancea actele necesare eliberarii adeverintei sunt:

  Buletin de identitate original si copie xerox

  Carnetul de munca original si copie xerox

  Adeverinta medicala cu specificatia apt de munca sau eventuale restrictii medicale

  Carnetul de somer( daca e cazul)

  Copie xerox dupa actul de studii/calificare- original si copie xerox + dosar cu sina

 

Repunerea in plata, dupa suspendare

  In cazul neprezentarii lunare la viza, repunerea in plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendarii.

  Repunerea in plata se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii situatiei care a condus la suspendare in cazul in care suspendarea a avut loc din urmatoarele motive:

  la data incadrarii in munca, conform legii, cu contract individual de munca pe perioada determinata mai mica de 12 luni;

  la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;

  pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

  la data pensionarii pentru invaliditate;

  pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;

  pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;

  pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.

 

Suspendarea platii indemnizatiilor de somaj

Are loc in urmatoarele situatii:

  la data la care nu si-au indeplinit obligatia de a se prezenta lunar, pe baza programarii sau ori de cate ori sunt solicitati, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrate, pentru a primi sprijin in vederea incadrarii in munca;

  la data incadrarii in munca, conform legii, cu contract individual de munca pe perioada determinata mai mica de 12 luni;

  la data plecarii din tara pe o perioada mai mica de 3 luni, la cererea persoanei;

  pe perioada in care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de pana la 12 luni;

  la data pensionarii pentru invaliditate;

  pe perioada acordarii indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv de 3 ani in cazul copilului cu handicap;

  pe perioada incapacitatii temporare de munca mai mare de 3 zile datorita accidentelor survenite in perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, dupa caz, a altor forme de pregatire profesionala, in timpul si din cauza practicii profesionale;

  pe perioada acordarii platilor compensatorii, potrivit legii.

Incetarea platii indemnizatiilor de somaj

Are loc in urmatoarele situatii:

a) la data incadrarii in munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni;

b) la data cand realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare;

c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfasura activitati independente sau a certificatului de inmatriculare, conform legii, daca realizeaza venituri lunare mai mari decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare;

d) la data refuzului nejustificat de a se incadra conform pregatirii sau nivelului studiilor intr-un loc de munca situat la o distanta de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;

e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala sau la data intreruperii acestora din motive imputabile persoanei;

f) daca perioada de pensionare pentru invaliditate depaseste 12 luni;

g) la data indeplinirii conditiilor de pensionare pentru limita de varsta, de la data solicitarii pensiei anticipate sau la data cand pensia de invaliditate devine nerevizuibila;

h) la data plecarii in strainatate a beneficiarului pentru o perioada mai mare de 3 luni;

i) la data inceperii executarii unei pedepse privative de libertate pentru o perioada mai mare de 12 luni;

j) in cazul decesului beneficiarului;

k) la data expirarii perioadei legale de plata;

l) la data expirarii perioadei in care era posibila repunerea in plata dupa suspendare

... eliberarea dispozitiilor de repartizare spre locuri de munca vacante a persoanelor aflate in cautare de loc de munca

  Carnet de munca

  Acte studii si calificare

  Carte de identitate

  Carnet de somer( daca este cazul)

... acordarea indemnizatiei de somaj in cazul persoanelor provenite din munca

  Adeverinta de la ultima unitate la care a lucrat

  Adeverinta medicala cu specificatia apt de munca sau eventuale restrictii medicale

  Adeverinta eliberata de administratia financiara

  Act de identitate original si copie xerox

  Carnet de munca original si copie xerox

  Acte studii si calificare original si copie xerox + Dosar cu sina

... acordarea indemnizatiei de somaj in cazul absolventilor

  Adeverinta medicala cu specificatia apt de munca sau eventuale restrictii medicale

  Adeverinta eliberata de administratia financiara

  Actul de identitate original si copie xerox

  Acte studii si calificare original si copie xerox

 

... luarea in evidenta ca somer neindemnizat

  Act de identitate original si copie xerox

  Acte studii si calificare

  Adeverinta medicala cu specificatia apt de munca sau eventuale restrictii medicale +Dosar cu sina

Stimularea mobilitatii fortei de munca

Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil, beneficiaza de o prima de incadrare neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu de doua ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data acordarii.

Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul primesc o prima de instalare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu de sapte ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data instalarii.