<<< Prima Pagina

<<<Pagina anterioara

L E G I S L A T I E

LEGI

VIZUALIZARE

Legea nr. 76/2002  privind Sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca vezi aici

Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

vezi aici
Legea nr. 200/2006 privind Constituirea si utilizarea Fondului de Garantare pentru plata creantelor salariale vezi aici
Legea nr. 202/2006 privind Organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca vezi aici
Legea nr. 279/2005 privind Ucenicia la locul de munca vezi aici
Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior vezi aici
Legea nr. 448/2006 privind Protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap vezi aici
Legea nr. 53/2003   Codul Muncii vezi aici
Legea nr. 544/2001 privind Liberul acces la informatiile de interes public vezi aici
Legea nr. 72/2007 privind Stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor vezi aici
Legea nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale vezi aici
Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat vezi aici

ORDONANTE

VIZUALIZARE

Ordonanta de Urgenta nr. 116 / 2006 privind protectia sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurarii si reorganizarii unor societati nationale, regii autonome, companii nationale si societati comerciale vezi aici
Ordonanta de Urgenta nr. 36 din 30 aprilie 2013 privind aplicarea in perioada 2013-2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare.

vezi aici

Ordonanta nr. 2 / 2001 privind regimul juridic al contraventiilor

vezi aici

Ordonanta nr. 27 / 2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor vezi aici
Ordonanta de Urgenta nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii vezi aici
Ordonanta de Urgenta nr. 60 din 5 iulie 2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul forței de muncă vezi aici

HOTARARI

VIZUALIZARE

Hotararea nr.377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora vezi aici
Hotararea nr. 1090/ 2002 privind modul de plata a unor drepturi acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj vezi aici
Hotararea nr. 174 / 2002 privind Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca vezi aici
Hotararea nr. 277/ 2002 privind Criteriile de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca

vezi aici

Hotararea nr. 936 / 2004 privind procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj

vezi aici

PROCEDURI

VIZUALIZARE

Procedura din 22 iulie 2004 privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/ 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj vezi aici

Procedura pentru punerea Ón aplicare a prevederilor art. 84^1 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării forţei de muncă

vezi aici
Proceduri din 18 aprilie 2002 privind accesul la masurile pentru stimularea ocuparii fortei de munca, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora

vezi aici

Proceduri din 20 aprilie 2004 privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate in cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala

vezi aici

Proceduri din 21 martie 2002 privind accesul la masurile pentru prevenirea somajului, modalitatile de finantare si instructiunile de implementare a acestora vezi aici
Proceduri din 22 februarie 2002 de primire si de solutionare a cererilor de loc de munca sau indemnizatie de somaj vezi aici