Proiectul Ratio L3 - Analizarea, Dezvoltarea, Coniventa, Testarea, Evaluarea si Modelarea unei strategii inovatoare pentru formarea continua a personalului Serviciului Public de Ocupare (SPO)

 

         Proiectul Ratio L3 este un proiect cofinantat din Fondul Structural European prin Programul Operational Sectorial – Dezvoltarea Resurselor Umane. Durata proiectului este de 36 de luni incepand cu data de 01.02.2010, beneficiarul proiectului fiind Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.

        Obiectivul general al proiectului il reprezinta: crearea cadrului general in vederea cresterii nivelului competentelor profesionale ale personalului SPO pentru a:

-           Consolida integrarea intre formarea profesionala si activitatea curenta pentru a mari calitatea serviciilor prin valorizarea si dezvoltarea capitalului uman;

-           Consolida integrarea intre formare si alte parghii de dezvoltarea a personalului pentru a asigura o mai mare coerenta intre cererea si oferta de formare intr-o viziune bazata pe competente;

-           Realiza integrarea intre mai multe tipuri de oferte de formare (oferta interna/externa, de baza/specialitate) precum si de a beneficia de modalitatile de formare traditionale, consolidate cu cele inovatoare, promovate la nivel european;

-           Aduce formarea interna de la dimensiune episodica sau de urgenta –caracterizata prin cursuri sau interventii singulare – la rangul de proces organizational sistemic, integrat si recunoscut, cu scopul de a creste gradul de profesionalizare si a aplica practic cunostintele dobandite, orientat catre cresterea performantelor organizatiei.

  

    Activitatile proiectului Ratio L3 au cuprins:

   I.  Analiza serviciilor desfasurate de catre agentiile de ocupare a fortei de  munca: schimbari si inovatii

  II.  Analiza competentelor relevate si exercitate in organizatie

 III.  Analiza Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor

  

I. In cadrul activitatii de analiza a serviciilor furnizate de catre A.J.OF.M. Vrancea s-a intocmit :

-     Cartea de identitate a agentiei

-   Harta legaturilor care prezinta sistemul de legaturi cu ministere, alte institutii ale administratiilor publice sau locale, agenti economici

-   Harta serviciilor furnizate care cuprinde: serviciile oferite, targetul  de referinta si rolurile, fisa de detaliu a serviciului, fisa de detaliu a serviciilor critice

-   Harta schimbarilor care cuprinde factorii de succes si punctele critice, factorii de schimbarii, actiuni in vederea schimbarii .

 

    Serviciile analizate in cadrul proiectului sunt atat serviciile directe (realizate catre clienti) dar si serviciile de suport (cele interne sistemului public de ocupare):

  1. informarea si consilierea profesionala
  2. inregistrarea persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, medierea muncii, stabilirea si plata, potrivit legii, a drepturilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca si a altor categorii socio-profesionale
  3. formarea profesionala
  4. consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri
  5. completarea veniturilor salariale ale angajatilor
  6. stimularea mobilitatii fortei de munca
  7. subventionarea locurilor de munca
  8. acordarea de credite in conditii avantajoase in vederea crearii de noi locuri de munca
  9. acordarea unor facilitati

10.medierea intre cererea si oferta pe piata muncii

11.stimularea crearii de noi locuri de munca, prin subventionarea celor create pentru persoane apartinand unor categorii speciale de beneficiari (persoane supuse riscului marginalizarii sociale)

12.aplicarea de masuri pentru prevenirea somajului (serviciile de preconcediere)

13.fundamentare, finantare si urmarire a executiei bugetare

14.contabilitate

15.fond de garantare pentru plata creantelor salariale

16.contabilitate proiecte cu finantare externa

17. audit intern

18. control masuri active

19. executare silita

20. control financiar propriu

21. resurse umane si salarizare

22. achizitii publice

23. managementul bazelor de date

24. programe de ocupare, masuri active

25. statistica si analiza pietei muncii

26. administrativ si securitate in munca

27. mass media si secretariatul Consiliului Consultativ

28. juridic.

 

II. Analiza competentelor relevate si exercitate in organizatie s-a finalizat prin intocmirea dictionarelor de competente pentru toate profilele profesionale din cadrul A.J..O.F.M. Vrancea .

Dictionarele de competente cuprind:

 -    identificarea competentelor ocupatiei 

 -    denumirea si descrierea competentelor

 - descomponerea competentelor in elemente: cunostinte teoretice, deprinderi, comportamente/atitudini.

 

III. Prin analiza Tehnologiei Informatiei si Comunicatiilor s-a urmarit familiaritatea cu tehnologia si abordarea e-learning.

       Activitatea s-a realizat prin completarea unui chestionar de catre fiecare functionar public din cadrul A.J.O.F.M. Vrancea, cu scopul de a constata gradul de familiaritate cu tehnologiile.

       Rezultatele analizei chestionarelor