SITUATIA PROIECTELOR IMPLEMENTATE DE AJOFM VRANCEA IN CALITATE DE PARTENER
          LEI      
Nr.crt Denumirea proiectului Beneficiar DMI Tipul Obiectiv Grup tinta/Programe formare in ocupatiile Valoare proiect Contributie financiara AJOFM VRANCEA
            Categ. Nr.    
1 CONECTIC                                                   COOPERARE PENTRU OCUPAREA NEVAZATORILOR PRIN CRESTEREA COMPETENTELOR IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI SI A COMUNICATIILOR    POSDRU/70/6.2/S/28124                     FINALIZAT AJOFM GALATI 6.2 S      27 LUNI Imbunatatirea accesului la educatie, formare prof., integrare si reintegrare pe piata muncii a grupurilor vulnerabile si defavorizate din reg. Sud Est si Centru, in special a persoaneloe cu dizabilitati vizuale Persoane dizab.vizuale;        Alte grupuri vuln.;               Pers. angajat;         Pers. societate civila;        Manageri 150          40          210            50              15 7584820.00 16533.92
2 RETEA MULTI-REGIONALA DE FORMARE PROFESIONALA A FEMEILOR         POSDRU/97/6.3/S/622246             FINALIZARE IN 2012 SC OLIMP NET SRL 6.3 S      16 LUNI       Facilitarea  accesului femeilor la o piata a muncii coeziva si incluziva Femei,                 din care neocupate 1680                 423 2968777.00 0.00
3 RETEA MULTI-REGIONALA DE DEZVOLTARE A ANTREPRENORIATULUI       POSDRU/92/3.1/S/63228                      FINALIZARE LA 28.02.2013 AJOFM IASI 3.1 S      24 LUNI Dezvoltarea spiritului antreprenorial la nivel multi-regional Persoana care doresc sa initieze o afacere/ Antreprenoriat;               IT 520 3800000.00 132750.00
4 MASURI INTEGRATE DE OCUPARE IN REGIUNEA SUD EST        POSDRU/100/5.1/G/75872                       FINALIZAT SC SORSTE SA 5.1 G     12 LUNI Cresterea gradului de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, a somerilor si persoanelor inactive din regiunea SE prin asigurarea accesului la servicii de consiliere si formare profesionala Persoane neocupate 200 2013796.00 0.00
5 CVS                                                              COMPETENTE PENTRU UN VIITOR MAI SIGUR                          POSDRU/100/5.1/G/78154      FINALIZARE LA 31.01.2013 FUNDATIA PENTRU DEZVOLTARE IN EUROPA 5.1 G     24 LUNI Cresterea competitivitatii fortei de munca in domenii de interes pentru piata muncii din Regiunea Sud Est in conformitate cu tendintele de dezvoltare economica prognozate pentru urmatorii 5 ani Persoane neocupate  /  Bucatar;     Ospatar;     Cofetar;        Administrator pensiune turistica 200 2112806.00 2401.60
6 PARTENERIAT PUBLIC PRIVAT PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA     POSDRU/111/4.1/S/91810          FINALIZARE IN 2014 AJOFM TULCEA 4.1 S       36 LUNI Cresterea capatitatii SPO- urilor de a gestiona parteneriate public private  Personal propriu SPO 120 16165509.00 446892.00
7 FORMAREA CONTINUA PREMISA CALITATII IN SPO         POSDRU/113/4.2/S/122533            FINALIZARE IN 2014 AJOFM TULCEA 4.2 S       36 LUNI Deezvoltarea competentelor personalului propriu Personal propriu SPO 120 13137319.00 0.00
8 DEZVOLTAREA COMPETENTELOR RESURSELOR UMANE DIN ZONELE RURALE ALE JUDETULUI VRANCEA     FINALIZARE LA 01.12.2012 SC SORSTE SA FOCSANI 5.2 G     12 LUNI Cresterea gradului de ocupare a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, a somerilor, a somerilor tineri si a persoanelor inactive din zonele rurale ale judetului Vrancea, prin asigurarea accesului la servicii de consiliere si formare profesionala Persoane neocupate  din mediul rural al judetului Vrancea 80 2239676.76 0.00