Prima Pagina >> Servicii >> Stimularea mobilitatii fortei de munca

 

Stimularea mobilitatii fortei de munca

 

        Persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatia de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o localitate situate la o distanta mai mare de 50 km de localitatea in care isi au domiciliul stabil , beneficiaza  de o prima de incadrare neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu de doua ori valoare indicatorului social de refrinta in vigoare la data acordarii.

 ATENTIE!

 • Nu se considera schimbare de domiciliu, daca localitatea unde persoana se incadreaza apartine aceleiasi unitati administrativ – teritoriale (comuna, oras etc).

 • La stabilirea distantei dintre localitatea de domiciliu si localitatea unde urmeaza sa se incadreze, se va lua in calcul ruta cea mai scurta.

DOCUMENTE NECESARE DEPUNERII DOSARULUI :

 • Copie dispozitie repartizare/incetare

 • Copie contract de munca (perioada nedeterminata, 8 h/zi)   

 • Copie buletin/carte identitate

 • Cerere Anexa 6 si Anexa 8

 • Instiintare Adeverinta salariat, in care angajatorul sa specifice ca sediul societatii se afla la mai mult de 50 km de domiciliul angajatului

           CONDITII

 • Perioada angajare = nedeterminata

 • In ultimii 2 ani angajatul nu a fost in raport de munca sau de serviciu  cu angajatorul 

 • Actele vor fi prezentate in termen de 12 luni de la data angajarii !

 OBLIGATIILE BENEFICIARILOR 

 • Lunar, pina la data de 15 a lunii pentru luna anterioara, beneficiarii sunt obligati sa prezinte la Agentie dovezile emise de angajator ca sunt incadrati; 

 • Beneficiarilor care nu prezintă dovada menționată li se va cere, în scris de către Agenție, să prezinte această dovadă  în termen de 15 zile de la data primirii comunicării. Dacă după două astfel de comunicări persoana nu prezintă actul doveditor, Agenția va contacta agentul economic cu care s-a încheiat raportul de muncă sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acesteia și, în funcție de constatările făcute se vor adopta măsuri în conformitate cu prevederile legale.

    ATENȚIE !

         Incetarea raporturilor de muncă sau de serviciu  din inițiativa sau din motive imputabile angajatului, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, atrage obligația restiruirii integrale de către angajat a sumelor acordate drept prime. 
       
Recuperarea sumelor se va face pe baza deciziilor de imputare emise de Agențiile pentru ocuparea forței de muncă, care constituie titluri executorii.