Prima Pagina >> Servicii >> Stimularea mobilitatii fortei de munca

 

MĂSURI PENTRU STIMULAREA OCUPĂRII FORTEI DE MUNCĂ

SUBVENȚIONAREA LOCURILOR DE MUNCĂ

 

I.  Măsuri de stimulare a ocupării în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă, cu modificările si completările ulterioare:

·     subvenții acordate angajatorilor pentru încadrarea tinerilor absolventi de învătământ. Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolventi ai unor institutii de învătământ, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei. De aceste facilităti beneficiază si angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată absolventi din rândul persoanelor cu handicap. Acestia primesc lunar, pentru fiecare absolvent, suma de 2.250 lei pe o perioadă de 18 luni.

·        subvenții acordate angajatorilor care încadrează someri în vârstă de peste 45 de ani sau someri care sunt părinti unici sustinători ai familiilor monoparentale, persoane cu handicap, persoane care mai au 5 ani până la pensie. Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, someri în vârstă de peste 45 de ani, someri care sunt părinti unici sustinători ai familiilor monoparentale, someri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligatia mentinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel putin 18 luni. De aceste facilităti beneficiază si angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, persoane cu handicap, si le mentin raporturile de muncă sau de serviciu cel putin 18 luni. Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, someri care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipată partială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipată partială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii conditiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 de lei.

·        acordarea de subventii angajatorilor de insertie pentru încadrarea tinerilor cu risc de marginalizare socială cu care s-au încheiat contracte de solidaritate. Subventia este egală cu salariul de bază stabilit la data angajării dar nu mai  mult de 4 ori valoarea indicatorului social de referintă în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea contractului de solidaritate. Dacă tânărul este păstrat în activitate, angajatorul beneficiază lunar de o sumă în cuantum de 50% din indemnizatia de somaj care i s-ar fi cuvenit tânărului dacă ar fi fost disponibilizat. Durata contractului  de solidaritate este de maxim 3 ani, dar nu mai putin de 1 an.

 

II. Măsuri prevăzute de Legea 279/2005, privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările si completările ulterioare:

·        ucenicia la locul de muncă. Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, poate solicita si beneficiază, la cerere, de o sumă în cuantum de 2.250 lei. Suma se acordă angajatorilor, lunar,  proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihnă al ucenicului. Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe o perioadă determinată, în cadrul căruia o persoană (ucenic) urmează cursuri de formare profesională combinată cu muncă  sub autoritatea unei persoane juridice/ fizice angajator.

 

III. Măsuri prevăzute de Legea nr. 335/2013 privind stagiile profesionale pentru absolvenții de învățământ superior:

·        stagiul profesional pentru absolvenții de învățământ superior. Contractul de stagiu se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă. Durata contractului de stagiu este de 6 luni, cu exceptia situatiilor în care prin legi speciale este prevăzută o altă perioadă de stagiu. Angajatorii care încheie un contract de stagiu, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurărilor pentru somaj, pe perioada derulării contractului de stagiu pentru acel stagiar, o sumă în cuantum de 2.250 lei din bugetul asigurărilor pentru somaj, în limita fondurilor alocate cu această destinatie.

 

IV. Măsură prevăzută de Legea nr. 72/2007 pentru stimularea încadrării elevilor si studentilor pe perioada vacantelor:

stimularea încadrării elevilor si studentilor pe perioada vacantelor. Subventiile acordate angajatorilor egale cu 50% din valoarea indicatorului social de referintă, pentru o perioadă de maxim 60 de zile.